top of page

"Jag sluter mina ögon med den välsignade vissheten att jag har lämnat en ljusstråle på jorden"

Ludwig van Beethoven

Citat: Citat
bottom of page